แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 187
1
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และขออนุญาตฎีกา เอื้อน ขุนแก้ว วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571710_th_6742020

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และขออนุญาตฎีกา เอื้อน ขุนแก้ว วรนันยา ใช้เทียมวงษ์
ผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว วรนันยา ใช้เทียมวงษ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 161 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความทั่วไป
1.2 ความเป็นมา
1.3 ความหมาย
1.4 ประโยชน์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 กลุ่มบุคคลและสมาชิกกลุ่ม
2.1 กลุ่มบุคคล
2.2 สมาชิกกลุ่ม
บทที่ 3 การใช้และการตีความกฎหมาย
3.1 การบังคับใช้กฎหมาย
3.2 การตีความกฎหมาย
บทที่ 4 คำร้องขออนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่ม
4.1 การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
4.2 การระบุกลุ่มบุคคลในคำร้อง
4.3 ศาลที่มีอำนาจพิจารณา
4.4 ค่าขึ้นศาล
4.5 คำฟ้อง
4.6 ขั้นตอนการพิจารณา
4.7 เงื่อนไขในการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
4.8 การยื่นคำคัดค้าน
4.9 การขอแก้ไขคำร้อง
4.10 การไต่สวนคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
4.11 การตกลงก่อนได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
4.12 การจำกัดขอบเขตของกลุ่ม
4.13 การรวมการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม
4.14 การโอนคดี
4.15 การอุทธรณ์คำสั่ง
4.16 คำสั่งของศาล
4.17 ผลการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อคดีแพ่งสามัญ
4.18 การศึกษาเพิ่มเติม
บทที่ 5 การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม
5.1 คำสั่งให้โจทก์วางเงินค่าใช้จ่าย
5.2 การประกาศแจ้งคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
5.3 การออกจากสมาชิกกลุ่ม
5.4 สิทธิของสมาชิกกลุ่ม
5.5 การยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
5.6 การพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวพันกับคดีอาญา
บทที่ 6 วันนัดพร้อมและการยื่นบัญชีระบุพยาน
6.1 วันนัดพร้อม
6.2 การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ 7 การพิจารณาคดี
7.1 การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
7.2 การพิจารณาพิพากษาคดี
7.3 การแบ่งกลุ่มย่อย
บทที่ 8 การยื่นคำขอเข้าแทนที่โจทก์
บทที่ 9 การขอถอนฟ้อง การตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
9.1 การขอถอนฟ้อง
9.2 การตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ
9.3 การศึกษาเพิ่มเติม
บทที่ 10 ผลเกี่ยวกับอายุความ
บทที่ 11 คำพิพากษา
11.1 รายการในการพิพากษา
11.2 ผลของคำพิพากษาและการบังคับคดี
บทที่ 12 การขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีอื่น
บทที่ 13 การแบ่งทรัพย์สิน
บทที่ 14 การอุทธรณ์และฎีกา
บทที่ 15 สิทธิของบุคคลภายนอกในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
บทที่ 16 ค่าธรรมเนียม
บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้
ส่วนที่ 2 : การขออนุญาตฎีกา
บทที่ 18 การขออนุญาตฎีกา
ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558
2 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559
3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
4 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571710_th
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2474

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พ.ร.บ. ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ
 แนวข้อสอบรวม
 
ราคา 270 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2717

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การตรวจสอบการบริหาร การบริหารงบประมาณ 
เจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/224

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2487

คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 235 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
การจัดการบริหารงานทั่วไป
ความสำคัญของการบริหาร
ควาสำคัญของการจัดการบริหารงานบุคคล
การจัดการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่ในการจัดการทั่วไป
การวางแผน
การดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างรู้เขารู้เราของผู้บริหาร
แนวข้อสอบการattorney285จัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3
แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 4
แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 5
แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 6
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น aพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิะีหรือราชพิธี
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารงบประมาณ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พ.ร.บa.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ชุดที่ 2
แนวช้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เล่ม 1 ปี 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2534
เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เล่ม 1 ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : วิรัตน์ ผดุงชีพ
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 343 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. ภาควิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ทและสรุปเหตุผล
⁃ กลยุทธ์เทคนิค สรุปเหตุผลด้านตัวเลข
⁃ กลยุทธ์เทคนิค ความสามารถด้านตัวเลข
2. ภาควิชา ความสามารถ ในการวิเคราะห์หรือสรุปเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
⁃ รอบรู้ การเมืองการปกครอง
⁃ รอบรู้แม่น้ำ 5 สาย
⁃ รอบรู้ นโยบายรัฐบาล
⁃ รอบรู้ การปฎิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
⁃ รอบรู้ นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
⁃ รอบรู้ ประชาคมอาเซียน
⁃ รอบรู้ องค์กรระหว่างประเทศ
⁃ รอบรู้ ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง
⁃ รอบรู้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉ. 12
⁃ รอบรู้ ไทยแลนด์ 4.0
⁃ รอบรู้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. ภาควิชา ความสามารถทั่วไป ภาค ภาษาไทย
4. ภาควิชา ภาษาอังกฤษ
 
ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
หลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สุริยา ปานแป้น อนุวัฒน์ บุญนันท์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_592275_th_6660670หลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สุริยา ปานแป้น อนุวัฒน์ บุญนันท์
ผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น อนุวัฒน์ บุญนันท์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มกราคม 2559
จำนวนหน้า: 142 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_592275_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1727 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 374 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ 
พันธกิจกระทรวงมหาดไทย 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
สรุป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายของรัฐบาล 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
สรุปพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
  คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2393353คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 10 : แก้ไขเพิ่มเติม มีนาคม 2559
  จำนวนหน้า: 1016 หน้า
  ขนาด : 18.5x26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
  • ความหมายของกฎหมายอาญา[/*]
  • หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา[/*]
  • กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง[/*]
  • เอกชนผู้เสียหายและกฎหมายอาญา[/*]
  • กระบวนการใช้บังคับกฎหมายอาญา[/*]
  • เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา[/*]
  บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
  [list=1]
  • กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด[/*]
  • กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่มีความแตกต่างกัน[/*]
  บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
            หลักดินแดน
  [list=1]
  • การกระทำความผิดในราชอาณาจักร[/*]
  • การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร[/*]
  หลักอำนาจลงโทษสากล
  หลักบุคคล
  • ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักดินแดน หลักอำนาจลงโทษสากล และหลักบุคคล[/*]
  • การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ[/*]
  • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาราจักร[/*]
  • กรณีกระทำความผิดในราชอาราจักร หรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร[/*]
  บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา
  [list=1]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการกระทำ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนา[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ผู้กระทำ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่โทษ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี[/*]
  บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
  • โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ[/*]
  • โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด[/*]
  • โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ[/*]
  • เหตุลดโทษ[/*]
  บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
  • ตอนที่ 1 มีการกระทำ[/*]
  • ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ[/*]
  • การกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย[/*]
  • การกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย[list=1]
  • การกระทำโดยงดเว้น[/*]
  • การกระทำโดยละเว้น[/*]
  [/*][/list]
  • ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและการกระทำโดยละเว้น[/*]
  • ตอนที่ 2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้น[list=1]
  • ผู้กระทำ[/*]
  • การกระทำ[/*]
  • วัตถุแห่งการกระทำ[/*]
  [/*]
  • การครบองค์ประกอบภายนอกและการขาดองค์ประกอบภายนอก[/*]
  • ตอนที่ 3 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายใน”ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ[/*]ส่วนที่ 1 เจตนา
   [list=1]
  • เจตนาตามความเป็นจริง[/*]
  • ผู้กระทำต้อง “รู้” ข้อเท็จจริง[/*]
  • ประสงค์ต่อผล[/*]
  • เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย[/*]
  • เล็งเห็นผล[/*]
  • เจตนาพิเศษ[/*]
  • องค์ประกอบภายนอกซึ่งมิใช่ “ข้อเท็จจริง”[/*]
  • การสำคัญผิดในตัวบุคคล[/*]
  • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง[/*]
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง
  • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาท[/*]
  • การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด[/*]
  • การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงมีความแตกต่างกัน[/*]
  • เจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไม่ประสงค์ต่อผลและไม่เล็งเห็นผล)[/*]
  การกระทำโดยพลาด
  ส่วนที่ 2 ประมาท
  ส่วนที่ 3 ไม่เจตนา ไม่ประมาท
  ตอนที่ 4 ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
  • หลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล[/*]
  • ทฤษฎีเงื่อนไข[/*]
  • ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม[/*]
  บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
  • ตอนที่ 1 ป้องกัน[/*]
  หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68
  [list=1]
  • มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย[/*]
  • ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง[/*]
  • ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายนั้น[/*]
  • การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต
   • ตอนที่ 2 ความยินยอม[/*]
   [/*]
  บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
  • ตอนที่ 1 การกระทำโดยจำเป็น[/*]
  • จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ[/*]
  • จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย[/*]
  • ตอนที่ 2 เหตุยกเว้นโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา[/*]
  • ส่วนที่ 1 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี[/*]
  • ส่วนที่ 2 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต[/*]
  • ส่วนที่ 3 การกระทำความผิดของผู้มึนเมา[/*]
  • ส่วนที่ 4 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน[/*]
  • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภริยา[/*]
  • ตอนที่ 3 เหตุยกเว้นโทษกรณีพิเศษ ผู้กระทำถูกล่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานหรือตัวแทน[/*]
  บทที่ 9 เหตุลดโทษ
  • ตอนที่ 1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป[/*]
  • ส่วนที่ 1 ความไม่รู้กฎหมาย[/*]
  • ส่วนที่ 2 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง[/*]
  • ส่วนที่ 3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง[/*]
  • ส่วนที่ 4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต[/*]
  • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท[/*]
  • ส่วนที่ 6 ผู้กระทำความผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี[/*]
  • ส่วนที่ 7 เหตุบรรเทาโทษ[/*]
  • ตอนที่ 2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ[/*]
  • ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม[/*]
  • การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ[/*]
  • ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ[/*]
  • ป้องกันและบันดาลโทสะ[/*]
  บทที่ 10 การพยายามกระทำความผิด
  • ตอนที่ 1 หลักทั่วไป[/*]
  • ผู้กระทำจะต้องมีเจตนากระทำความผิด[/*]
  • ผู้กระทำจะต้องกระทำการเพื่อให้บรรลุผลตามเจตนาอันเป็นการกระทำที่เลยขั้นตระเตรียม กล่าวคือ ถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว[/*]
  • ผู้กระทำกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล[/*]
  • การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้[/*]
  • ตอนที่ 2 การยับยั้งหรือกลับใจ[/*]
  • ตอนที่ 3 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด[/*]
  บทที่ 11 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • ตอนที่ 1 ตัวการ[/*]
  • เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา[/*]
  • ในระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป[/*]
  • โดยมีการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด[/*]
  • มีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
   • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเป็นตัวการมาตรา 83[/*]
   • คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กระทำในความผิดบางฐาน[/*]
   • ตอนที่ 2 ผู้ใช้[/*]
   • ส่วนที่ 1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยวิธีการทั่ว ๆ ไป[/*]
   • ส่วนที่ 2 การก่อให้บุคคลทั่วไปกระทำความผิดโดยการโฆษณาหรือประกาศ[/*]
   • ตอนที่ 3 ผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 4 ของเขตของความรับผิดชอบของผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 5 การขัดขวางของผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 6 ความแตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดประเภทต่าง ๆ[/*]
   • ตอนที่ 7 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี[/*]
   • ตอนที่ 8 บุคคลผู้ซึ่งไม่สมควรเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในความผิดอาญาบางประเภท[/*]
   [/*]
  บทที่ 12 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน
  • ตอนที่ 1 การกระทำกรรมเดียว[/*]
  • ตอนที่ 2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน (หลายกระทง)[/*]
  บทที่ 13 โทษ
  • ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ[/*]
  • ตอนที่ 2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 1 โทษประหารชีวิต[/*]
  • ส่วนที่ 2 โทษจำคุก[/*]
  • ส่วนที่ 3 โทษกักขัง[/*]
  • ส่วนที่ 4 โทษปรับ[/*]
  • ส่วนที่ 5 โทษริบทรัพย์สิน[/*]
  • ส่วนที่ 6 ความระงับแห่งโทษอาญา[/*]
  • ตอนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 1 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 2 การรอการลงอาญา[/*]
  • ตอนที่ 4 การเพิ่มโทษเพราะจำเลยกระทำความผิดอีก[/*]
  • ส่วนที่ 1 การเพิ่มโทษที่จะลงในสนาม[/*]
  • ส่วนที่ 2 การเพิ่มโทษที่จะลงกึ่งหนึ่ง[/*]
  บทที่ 14 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  • ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย[/*]
  • ส่วนที่ 1 กักกัน[/*]
  • ส่วนที่ 2 ห้ามเข้าเขตกำหนด[/*]
  • ส่วนที่ 3 การเรียกประกันทัณฑ์บน[/*]
  • ส่วนที่ 4 การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล[/*]
  • ส่วนที่ 5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[/*]
  • ตอนที่ 2 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย[/*]
  • บทที่ 15 อายุความ[/*]
  • ตอนที่ 1 อายุความฟ้องคดี[/*]
  • ตอนที่ 2 อายุความนำตัวผู้ถูกฟ้องแล้วหลบหนีหรือวิกลจริตมาดำเนินการพิจารณาต่อไป[/*]
  • ตอนที่ 3 อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้[/*]
  • ตอนที่ 4 อายุความฟ้องขอให้กักกัน[/*]
  • ตอนที่ 5 กำหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ[/*]
  • ตอนที่ 6 กำหนดเวลาล่วงเลยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ[/*]
  • ตอนที่ 7 กำหนดเวลาล่วงเลยการกักกัน[/*]
  • ตอนที่ 8 กำหนดเวลาล่วงเลยการบังคับตามมาตรา 46 หรือการเรียกร้องขอตามมาตรา 47[/*]
  • บทที่ 16 การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่นและบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ[/*]
  • การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่น[/*]
  • บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ[/*]
  บรรณานุกรม

  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law   อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285   
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 


  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

  [/size]

  9
  คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2475

  คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
  รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน SP ACADEMY
  ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
  จำนวนหน้า 236 หน้า 
  รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
   
   
  ราคา 250 บาท 
  รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน SP ACADEMY

  ตัวอย่าง คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย


  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
   
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

   
  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

   
  อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285 
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

  10
  พิชิตข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตรบุคคลภายนอก รองสารวัตรสอบสวน พร้อมเฉลยละเอียด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2737

  พิชิตข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตรบุคคลภายนอก รองสารวัตรสอบสวน พร้อมเฉลยละเอียด 
  รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
  ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
  จำนวนหน้า 281 หน้า 
  รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
   
  สารบัญ
   
  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป
  เจาะข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 1. 
  เจาะข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2.
  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
  เจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 
  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 
  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
  เจาะ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 


  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/210

  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
   
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

   
  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

   
  อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285 
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

  11
  สั่งจองหนังสือรวมคำบรรยายเนติ ภาค 1 สมัย 70 ส่งโดยพนักงาน (ได้รับวันอังคาร) กทม นนฯ ปทุม สมุทรปราการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_839620_th_5999966เล่ม 1 ออกวันที่ 5 มิ.ย.60
  ได้เร็วกว่า ได้รับวันอังคาร
   
  ราคานี้รวมค่าจัดส่งและค่าบริการแล้ว
  เฉพาะ กทม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เท่านั้น 

  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_839620_th


  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law   อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285   
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 


  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)  12
  ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเฉลย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2707

  ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเฉลย
  รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
  ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
  จำนวนหน้า 261 หน้า 
  รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
   
  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
   
   
  สารบัญ
   
  ประวัติหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
  การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.
  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.
  เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน


  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/220

  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
   
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

   
  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

   
  อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285 
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

   

  13
  ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2422

  ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
  รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
  ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
  จำนวนหน้า 261 หน้า 
  รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
   
  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
   
  สารบัญ
   
  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการattorney285 พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25602579
  เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579
  งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
  การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  การวางแผนการศึกษา
  การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
  มาตรฐานสถานศึกษา
  แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.
  แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.


  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
   
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

   
  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

   
  อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285 
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

  14
  สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 400 ข้อพร้อมเฉลยละเอ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1622 

  สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 400 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
  รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
  ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
  จำนวนหน้า 97 หน้า 
  รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
  ขนาด A4
   
  สารบัญ
   
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  ความรู้ในการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ
  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
   
  ราคา 105 บาท 
  รวบรวมและจัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม
  7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
   
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

   
  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

   
  อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285 
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

  15
  คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2272

  คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย
  รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
  ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
  จำนวนหน้า 261 หน้า 
  รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
   
  สารบัญ
   
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.co.th
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
  เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.
  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
   
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

   
  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

   
  อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285 
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

  หน้า: [1] 2 3 ... 187