Neonnitwit.com :ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => การศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: attorney285 ที่ กรกฎาคม 07, 2017, 07:19:01 PM

หัวข้อ: หลักกฎหมาย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช
เริ่มหัวข้อโดย: attorney285 ที่ กรกฎาคม 07, 2017, 07:19:01 PM
หลักกฎหมาย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช

(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20170630130642_b.jpg)

 (http://www.attorney285.com/product.detail_742829_th_6648124)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_742829_th_6648124 (http://www.attorney285.com/product.detail_742829_th_6648124)หลักกฎหมาย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช
ผู้แต่ง : ประสพสุข บุญเดช
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 18 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 255 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนเล็กน้อย และเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาปี 2558 และปี 2559 ที่น่าสนใจ หวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา และบิดามารดากับบุตรได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อความผาสุกของสมาชิกในครอบครัวต่อไป
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
บทที่ 2 การหมั้น
1.เงื่อนไขการหมั้น
2.แบบสัญญาการหมั้น
3.สินสอด
4.การผิดสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
5.การยกเลิกสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
6.การเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นที่มาล่วงเกินหญิงหรือชายคู่หมั้น
7.อายุความ
8.สัญญาว่าจ้างให้จัดหาคู่หมั้นหรือคู่สมรส
บทที่ 3 การสมรส
1. เงื่อนไขแห่งการสมรส
2. แบบแห่งการสมรส
3. การสมรสในต่าประเทศ
4. การสมรสในเหตุฉุกเฉิน
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
1. การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
2. การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
3. การแยกกันอยู่ชั่วคราว
4. การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้คู่สมรส
5. การคุ้มครองคู่สมรสที่วิกลจริต
6. การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน
7. การใช้คำนำหน้านามหรือสกุลของหญิงมีสามี
8. สัญชาติของสามีภริยา
9. ภูมิลำเนาของสามีภริยา
บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
1. สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
2. สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
3.1 สินส่วนตัว
3.2 สินสมรส
4. การทำพินัยกรรมของสามีภริยา
5.การล้มละลายของสามีภริยา
6. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน
บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา
1. หนี้ส่วนตัว
2. หนี้ร่วม
3. หนี้ที่สามีภริยาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเอง
บทที่ 7 การสมรสที่เป็แนโมฆะ
1. เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ
2. การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ
3. ผลของการสมรสเป็นโมฆะ
บทที่ 8 การมสรสที่เป็นโมฆียะ
1. เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆียะ
2. การเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ
3. ผลของการเพิกถองการสมรสที่เป็นโมฆียะ
บทที่ 9 การหย่า
1. การหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่าย
2. เหตุฟ้องหย่า
3. ข้อยกเว้นในเหตุการฟ้องหย่า
4. อายุความฟ้องหย่า
5. การขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างคดีฟ้องหย่า
6. การใช้อำนาจปกครองบุตรและการอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์หลังการหย่า
7. ค่าทดแทนในการหย่า
8. การแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร
1. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา
2. บิดาฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร
3. เด็กฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตรบิดา
4. การทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดารและบุตร
1. สิทธิของเด็กในชื่อสกุล
2. สิทธิของบุตรในสัณชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
3. บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้
4. บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู
5. บุตรผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
6. บิดามารดามีสิทธิจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์
7. การถอนอำนาจปกครองบุตร
8. การคืนอำนาจปกครองบุตร
บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
1. วิธีการตั้งผู้ปกครอง
2.คุณสมบัติผู้ปกครอง
3. สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ในปกครอง
4. การสิ้นสุดแห่งการเป็นผู้ปกครอง
บทที่ 13 บุตรบุญธรรม
1. คุณสมบัติของผูัรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม
3. สิทธิระหน้าที่ระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม
4. การเลิกรับบุตรบุญธรรม
บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ
1. ค่าอุปการะเลี้ยงดู
2. ค่าเลี้ยงชีพ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการผ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ
ดัชนีค้นคำ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_742829_th (http://www.attorney285.com/product_742829_th)​


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order (http://www.attorney285.co.th/how2order) 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th (http://www.attorney285.co.th/) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law (http://www.facebook.com/attorney285.Law) อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   

(http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)
(http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg) (https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark)
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)